Közérdekű adatok

  1. Szervezeti, személyzeti adatok
  1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

Az Intézmény neve: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi Alapellátási Intézménye

Az Intézmény rövid neve: Egészségügyi Alapellátási Intézmény

Az Intézmény székhelye:   8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 5.

Postacím: 8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 5.

Telefonszám: 06-20/323-5925

                        06-20/324-0954

Faxszám: 06-93/311-385

E-mail cím: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Az intézmény munkarendje: hétfő, kedd, csütörtök 7.30 -16.00

                                      szerda 7.30 -17.00

                                      péntek 7.30 – 12.30

Törzskönyvi azonosító szám: 667191

Adóhatósági azonosítószám: 16901388-1-20

KSH statisztikai számjel: 16901388-8621-322-20

Bankszámlaszám: 14100330-92663249-01000002

Az Intézmény jogállása: önálló jogi személy

Gazdálkodási besorolása: előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező, önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodási feladatait Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet (NAGESZ) látja el a felek megállapodása alapján. Szakmailag önálló. Az intézmény finanszírozása szakfeladatokra az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Nyugat-dunántúli Területi Hivatalával kötött szerződés alapján történik. Az igazgatási feladatok ellátására az önkormányzat a költségvetésből biztosítja az előirányzatot, valamint az ügyeleti szolgálat OEP finanszírozását kiegészíti ügyeleti díj hozzájárulás címén.

Az alapító szerv neve: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

Alapítás időpontja: 2001. 01.01.

A hatályos és egységes szerkezetű alapító okiratot: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 23/2013. (I.31.) számú határozatával fogadta el.

Az intézmény fenntartója: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szervezeti struktúralásd. szervezeti ábra

A szerv vezetője

Vezetőjének kinevezési rendje és jogállása: az intézmény egyszemélyes felelős vezetőjét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A-20/B § alapján a költségvetési szervet fenntartó Önkormányzat Képviselő Testülete nevezi ki határozott időre.

Az Intézmény vezetője: Stimeczné Dr. György Bernadette intézményvezető

            Levélcím: 8800 Nagykanizsa Petőfi u. 5.

            Telefonszám: 06-20/324-0954

            Fax: 06-93/311-385

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  1. A felügyelt költségvetési szervek: nincs

Az intézmény irányítása, ellenőrzése alatt álló szakmai szervezetei egységek, telephelyek:

Háziorvosi Szolgálat (felnőtt háziorvosi rendelők)

8800 Nagykanizsa Alkotmány u. 75.

8800 Nagykanizsa Alkotmány u. 100.

8800 Nagykanizsa Bajcsy-Zs. u. 38/A

8800 Nagykanizsa Bartók B. u. 6.

8800 Nagykanizsa Jókai u. 50.

8800 Nagykanizsa Kaposvári u. 11.

8800 Nagykanizsa Kinizsi u. 3.

8800 Nagykanizsa Miklósfa u. 10.

8800 Nagykanizsa Nagyrác u. 2.

8800 Nagykanizsa Tavasz u. 26.

8800 Nagykanizsa Zemplén Gy. u.6.

8800 Nagykanizsa Rózsa u. 6.

8800 Nagykanizsa Erzsébet tér 8/2

8800 Nagykanizsa, Kalmár u. 4.

Házi Gyermekorvosi Szolgálat (gyermek háziorvosi rendelők)

8800 Nagykanizsa Bajcsy-Zs. u. 38/A

8800 Nagykanizsa Csengery u. 35.

8800 Nagykanizsa Dózsa Gy. u. 119.

8800 Nagykanizsa Garay u. 4.

8800 Nagykanizsa Hevesi u. 6.

8800 Nagykanizsa Miklósfa u. 10.

8800 Nagykanizsa Rozgonyi u. 5.

8800 Nagykanizsa Teleki u. 3.

Fogorvosi Szolgálat (9 vegyes fogorvosi praxis, fogászati röntgen, fogászati ügyelet, fogszabályozás)

8800 Nagykanizsa Szent Imre u. 1.

Ifjúság-orvosi Szolgálat

8800 Nagykanizsa Petőfi u. 5.

Telefon: 0693/312-476

               0693312-888

Anyatejgyűjtő állomás

8800 Nagykanizsa Petőfi u. 5.

Telefon:93/311-385

Védőnői Szolgálat ( védőnői tanácsadók)

8800 Nagykanizsa Bajcsy-Zs. u. 38/A

8800 Nagykanizsa Csengery u. 35.

8800 Nagykanizsa Garay u 14.

8800 Nagykanizsa Hevesi u. 6.

8800 Nagykanizsa Miklósfa u. 10.

8800 Nagykanizsa Petőfi u. 5.

8800 Nagykanizsa Rozgonyi u. 5.

Központi Ügyelet (felnőtt, gyermek)

8800   Nagykanizsa Szekeres J. u. 2-8.

Telefon: 92/321-000

Az intézmény felügyeleti szerve: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

                                                         8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

Az intézmény felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv:

Nagykanizsa Megyei Jogú város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Jegyzője

8800 Nagykanizsa Erzsébet tér 7.

Telefon: 0620/849-2307

Fax: 93/510-078

Az intézmény szakmai felügyeleti szerve:

Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete

8800 Nagykanizsa Sugár u. 2.

Telefon:93/537-100
Fax: 93/312-398

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

II. Az intézmény alaptevékenysége, feladat-és hatásköre

Az Intézmény alapvető feladata az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § értelmében az Önkormányzat számára kötelezően végzendő egészségügyi alapellátás – háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás, alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás, védőnői ellátás, iskola-egészségügyi ellátás – biztosítása Nagykanizsa város és a közigazgatásilag hozzá rendelt öt település – Liszó, Újudvar, Hosszúvölgy, Fűzvölgy, Homokkomárom – lakói számára.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény értelmében a beteg lakóhelyén illetve annak közelében biztosítani kell, hogy választása alapján igénybe vehető, hosszú távú, személyes kapcsolaton alapuló, nemétől, korától és betegsége természetétől függetlenül folyamatos egészségügyi ellátásban részesüljön.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 136/2001. (V.29.) számú határozatával a fogszabályozás, mint szakellátás működtetését is az egészségügyi alapellátás feladataként fogadta el.

Az intézmény alaptevékenysége: koordinálja az egészségügyi alapellátáshoz tartozó szolgálatok munkáját, szervezi és irányítja azok diagnosztikus és terápiás eszközparkjának fejlesztését, a gazdálkodó szerven keresztül beszerzi az egészségügyi gépeket, eszközöket, megszervezi az ügyeleti ellátás rendjét, részt vesz az alapellátás költségvetésének tervezésében, elkészítésében.

2.1 Fő tevékenység:

TEÁOR: 8621 Általános járóbeteg-ellátás

Alapfeladatai szakfeladat számmal és megnevezéssel:

680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai

862101 Háziorvosi alapellátás

862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás

862301 Fogorvosi alapellátás

862302 Fogorvosi ügyeleti ellátás

862303 Fogorvosi szakellátás

869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás

843044 Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása

890443 Egyéb közfoglalkoztatás

2.2 Az Intézmény által nyújtott közszolgáltatások:

Felnőtt háziorvosi ellátás

Szolgálatok száma: 21- vállalkozási rendszerben

Ellátási terület: Nagykanizsa-Újudvar-Homokkomárom-Hosszúvölgy-Fűzvölgy-Liszó

Személyes és folyamatos ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítás céljából.

Házi gyermekorvosi ellátás

     Szolgálatok száma: 10 – vállalkozási rendszerben

     Ellátási terület: Nagykanizsa város gyermek lakossága és az általános iskolák tanulói

     Elsődleges, személyes és folyamatos ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából a 14. évet be nem töltött személyek számára. Felkérésre a 14-18 év közötti személyeket is elláthatja.

Központi Ügyeleti ellátás (felnőtt, gyermek)

     Szolgálatok száma: 1

     Ellátási terület: Nagykanizsa-Újudvar-Homokkomárom-Hosszúvölgy-Fűzvölgy-Liszó

A háziorvosoknak a sürgős – a következő rendelési időig nem halasztható – orvosi tevékenységek elvégzése céljából szervezett szolgálata a 47/2004. (V.11.) ESzCsM rendelet értelmében.

Területi védőnői ellátás

     Szolgálatok száma: 20

     Ellátási terület: Nagykanizsa-Újudvar-Homokkomárom-Hosszúvölgy-Fűzvölgy-Liszó

     Védőnői (család, nővédelmi és várandós anya) gondozási tevékenységet szervez azon családok körében, ahol várandós és gyermekágyas anya, illetve 0-7 éves korú gyermek él, illetve 7-18 éves korú, iskolában nem járó gyermek van.

Iskola-ifjúsági védőnői ellátás

     Szolgálatok száma: 5-5

     Ellátási terület: Nagykanizsa város közigazgatási területén működő általános iskolák, szakközépiskolák, szakiskolák és gimnáziumok tanulói

     Az alap-és középfokú oktatási intézményekben tanulók preventív jellegű egészségügyi ellátását biztosítja a miniszteri rendeletben foglalt szakmai követelményeknek megfelelően az iskola/ifjúság-orvosokkal együttműködve.

Iskolaorvosi ellátás

     Szolgálatok száma: 10

     Ellátási terület: Nagykanizsa város általános iskoláinak tanulóit

     A 3-14 éves korosztály megelőző jellegű egészségügyi ellátását biztosítja az iskola védőnőkkel együttműködve.

Ifjúság-orvosi ellátás

     Szolgálatok száma: 2

     Ellátási terület: Nagykanizsa középiskoláinak tanulói.

     A középiskolás korosztály megelőző jellegű egészségügyi ellátását végzi az ifjúsági védőnőkkel együttműködve.

Anya,-gyermek és csecsemővédelem

     Szolgálatok száma: 1 anyatejgyűjtő állomás

     Ellátási terület: Nagykanizsa város rászoruló csecsemői

     Kettős céllal jött létre: egyrészt összegyűjti az anyatejet azon édesanyáktól, akiknek a saját gyermekük szoptatásán túl többletként termelődő anyateje van, másrészt az anyatejleadó édesanyák segítségével ellátja anyatejjel azokat a beteg, koraszülött és kis súlyú újszülötteket, akiket édesanyjuk anyatejjel táplálni nem tud.

Fogászati szolgálat (vegyes felnőtt-gyermek)

     Szolgálatok száma: 9 – vállalkozási rendszerben működik

     Ellátási terület: Nagykanizsa

     Szakorvosi ellátást nyújt a fogászati megbetegedések és rendellenességek során. A szolgálat kiemelt funkciója a hagyományos kuratív, fogpótlási és konzerváló fogászati tevékenységen túl, a preventív, szűrőjellegű tevékenység.

Fogászati ügyelet

     Szolgálatok száma. 1

     Ellátási terület: Nagykanizsa és társult 72 település lakossága

     A heti munkarenden kívül bekövetkező sürgősségi esetekben az egészségügyi ellátás folyamatos igénybevételének lehetőségét biztosítja a lakosság számára.

Fogászati röntgen

     Szolgálatok száma: 1

     Ellátási terület: Nagykanizsa

     Feladata az intraorális fogászati röntgenfelvételek elkészítése.

Fogszabályozás

     Szolgálatok száma: 1

Ellátási terület: Keszthely kivételével Zala megye egész területének 9-18 éves rászoruló lakosságát.

Célja a fogak és az állcsontok mozgatásával korrigálni a fogászati eltéréseket.

Központi irányítás

Szolgálatok száma: 1

Szervezi és kivitelezi az intézményhez, mint munkáltatóhoz tartozó bér-, munkaügyi, szakmai feladatainak végrehajtását segítő szolgáltató tevékenységet (MÁK-hoz adatszolgáltatás, intézményi kifizetések, változóbér elszámolás, átsorolás, besorolás, kereseti igazolás, megbízási szerződések, bérlet elszámolás, utazási igazolvány, szabadság nyilvántartás, szigorú számadású nyomtatványok vezetése, ügyeletes gépkocsi elszámolás, belföldi kiküldetési rendelvények elszámolása, ügyelettel kapcsolatos teendők, ügyeleti beosztás, ügyeleti díj, változás figyelés, számlák utalásra leadása, vagyonnyilvántartás, szerződések és minden olyan teendő, ami a szakfeladat működéséhez szükséges pl. veszélyes hulladék elszállítása, mosatás, anyagbeszerzés). Ellátja az intézmény információs adatgyűjtési, feldolgozási feladatait, adminisztrációs feladatokat végez.

2.3 Az intézmény működésére, tevékenységére vonatkozó fontosabb jogszabályok:

1959. évi IV. tv.                                  a Polgári Törvénykönyvről   

1990. évi LXV. tv.                              a helyi önkormányzatokról (Ötv.)

2011. évi CLXXXIX. tv.                    Magyarország helyi önkormányzatairól

2012. évi I. tv.                                     a Munka Törvénykönyvéről (Mt.)

1992. évi XXXIII. tv                          a közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.)

2011. évi CXCV. tv.                           az államháztartásról (Áht)

1992. évi LXIII. tv.                             a személyes adatok védelméről és a közérdekű 

adatok nyilvánosságáról

1997. évi XLVII. tv                           az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

1997. évi LXXXIII. tv.                       a kötelező egészségbiztosítás ellátásáról

1997. évi CLIV. tv                              egészségügyről

2003. évi LXXXIV. tv.                       egészségügyi tevékenység végzésének egyes

                                                            kérdéseiről

2000. évi II. tv                         önálló orvosi tevékenységről

368/2011. (XII.31.)  Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II.

törvény végrehajtásáról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános

feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről

43/1999. (III.3.) rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő

finanszírozásának részletes szabályairól

60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges

szakmai minimumfeltételekről

49/2004. (V.21.) ESZCSM rendelet a területi védőnői ellátásról

26/1997. (IX.3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról

47/2004. (V.11.) ESzCsM rendelet az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes

szervezési kérdéseiről

46/1997. (XII.17.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe nem vehető

ellátásokról

63/2011. (XI.29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének

szabályairól

64/2011. (XI.29.) NEFMI rendelet az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az

egészségügyi szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről

356/2008. (XII.31.) Korm. rendelet a Kjt. egészségügyi intézményekben történő 

végrehajtásáról

2.4 Az intézmény nyilvántartásai

Betegellátási programok:        

-       Viktória alapellátási rendszer

-       Tetfog fogászati program

-       Sanus iskola-egészségügyi program

-       Stefánia védőnői program

Gazdasági, munkaügyi programok: KIR, Polisz

2.5 Intézmény által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díja: az Intézmény által nyújtott szolgáltatások igénybevétele önkéntes, és a szolgáltatások többsége térítésmentes, kivéve a Térítési Díj Szabályzatban meghatározottak

lásd Térítési Díj Szabályzat